FESTUS
odwiedzono nas:
6869 razy
od 28-06-2016.
 Lista aktualnych ogłoszeń.
   

2016-12-04   Programy gotowe na "Jednolity plik kontrolny"
     

"Jednolity plik kontrolny" został w pełni zaimplementowany do wszystkich naszych programów: Fs3.sql, Fh3.sql i FKPiR3.sql. Implementacja "JPK" spowodowała stworzenie nowych mechanizmów kontroli danych, które zostały wprowadzone do naszych systemów. Jednocześnie informujemy, że zmiany związane z prowadzeniem "Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów", które przyjdą od 1 stycznia 2017, też już zozstały wprowadzone.

informację dodał: Admin

2016-11-11   Procedura założenia nowej bazy na rok 2017 dla systemów Fs.Sql i Fs2.Sql.
     

I Utworzenie katalogu i wgranie pliku

 1. W katalogu d:Festus2kFsData należy utworzyć nowy folder o nazwie 2017.
 2. Do tego folderu należy przekopiować plik WinUpAlt znajdujący się w katalogu d:Festus2kFsData.

II Skonfigurowanie nowego aliasu ODBC bazy danych

 1. Uruchom program: Panel sterowania > Narzędzia administracyjne > Źródła danych (ODBC).
 2. Wejdź do zakładki Systemowe DSN.
 3. Wciśnij klawisz Dodaj...
 4. Wybierz sterownik Pervasive ODBC Engine Interface.
 5. Wpisz w pole Data Source Name: FSSQL2017
 6. Wciśnij klawisz Create
 7. Wpisz w pole Database Name: FS2017
 8. Wpisz w pole Dictionary Location d:\Festus2k\Fs\Data\2017  (miejsce przechowywania systemowej bazy danych, można użyć klawisza Browse)
 9. Wciśnij klawisz OK
 10. Potwierdź założenie nowej bazy klawiszem OK
 11. Wciśnij klawisz OK. (lub przed nim klawisz Test w celu sprawdzenia poprawnego działania bazy danych).
 12. Możesz zamknąć program Administrator źródeł danych ODBC.

Instrukcja założenia bazy w formacie pdf

informację dodał: Admin

2016-11-11   Przypomnienie o procedurze zamknięcia roku 2016 w systemach Festus opartych na bazie "Pervasive"
     

Procedura zamknięcia roku bieżącego i przeniesienia danych do nowego roku obliczeniowego dla systemów "Festus" opartych o bazy danych firmy "Pervasive" będzie podana jak co roku w oddzielnym komunikacie. Systemy oparte o te bazy danych to: Fs.sql, FKPiR.sql, Fh.sql, Fv.sql, Ow.sql, Fs2.sql, FKPiR2.sql, Fh2.sql, Fv2.sql, Fw2.sql i Ow2.sql. Wymaga ona ręcznego założenia bazy danych na nowy rok obliczeniowy przed uruchomieniem zamknięcia roku.

Systemy informatyczne oparte o system operacyjny "DOS" wymagają jedynie uruchomienia procedury zamknięcia roku.

W nowych systemach (wersja 3.x) opartych na bazie MySql wystarczy tylko wykonać zamknięcie roku.

informację dodał: Admin
FESTUS elektronika informatyka, 90-464 Łódź, ul. 6-Sierpnia 74
tel. (0-42) 631-71-79 tel. kom. +48 0 601 334969 fax (0-42) 631-71-78 e-mail: festus@festus.com.pl